Name Image Phone Address CNIC Province City Donate Blood
saad ali yasir 03062092270 Shahpur sadar plaza chowk 38404-6131955-9 punjab Sargodha