Name Image Phone Address CNIC Province City Donate Blood
Syed zahoor Ahmad shah 03008244279 Basti Syed sarwar Shah Pobox nadar Shah bahawalngar 3110120624401 punjab Bahawalnagar on